มาเที่ยวไม่ได้มาอ่อย ถ้าเจอใครอร่อยก็จะอ่อยกลับบ้าน

มาเที่ยวไม่ได้มาอ่อย ถ้าเจอใครอร่อยก็จะอ่อยกลับบ้าน

มาเที่ยวไม่ได้มาอ่อย ถ้าเจอใครอร่อยก็จะอ่อยกลับบ้าน

เครดิต: thsport.com